Ledamoter

Henri Edouard Prosper Breuil


f. 28.2.1877   d. 14.8.1961

Abbé, professor, arkeolog, Paris; forskade kring paleolitiska grottmålningar.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.6.1921 (nr 138)


Bibliografiska uppgifter

Robert B. Marks Ridinger i IDA, s. 80–82.

A. Houghton Brodrick, The abbé Breuil, prehistorian. A Biography (1963).

Porträttmatr. 1, s. 155.