Ledamoter

Friedrich Braun

(Fjodor Alexandrovitj B.)


f. 20.7.1862   d. 14.6.1942

Professor i germansk filologi i S:t Petersburg, senare i östeuropeisk historia i Leipzig.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.11.1920 (nr 136)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

Festskrift:
Tillägnades på 70-årsdagen Archiv für Kulturgeschichte, bd 23:2 (1932).

Porträttmatr. 1, s. 155.