Ledamoter

Mauritz Emil Fredrik Hallberg


f. 2.8.1851   d. 27.2.1924

Affärsman i Helsingfors (Schildt & Hallberg), tit. statsråd; numismatiker, donator.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.10.1920 (nr 135)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Riksarkivet, Helsingfors och i Åbo Akademis bibliotek.

Suomen kansallisbiografia. Biografiskt lexikon för Finland, vol. 2.

C. Schildt, Pilastrarna. En släktkrönika (1995).

Porträttmatr. 1, s. 155.