Ledamoter

Alexander Bugge


f. 30.12.1870   d. 24.12.1929

Professor i historia i Oslo, vikinga- och medeltidshistoriker.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.12.1918 (nr 134)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

Porträttmatr. 1, s. 155.