Ledamoter

Carl Gabriel von Bonsdorff


f. 9.10.1862   d. 14.12.1951

Professor i finsk och skandinavisk historia i Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.4.1915 (nr 132)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

E. Anthoni, [nekr.] i HTF 36 (1951), s. 91–96;
B. von Bonsdorff, C. v. B.: minnesteckning (HLS 61, 1986, s. 99–108).

Porträttmatr. 1, s. 155.