Ledamoter

Björn Magnússon Ólsen


f. 14.7.1850   d. 16.7.1919

Professor i isländska vid Islands universitet i Reykjavik, dess första rektor.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.11.1914 (nr 130)


Bibliografiska uppgifter

IÆ 1 (1948), s. 237 f.

Porträttmatr. 1, s. 154.