Ledamoter

John Richard Clark Hall


f. 1855   d. 1939

Fil. dr, anglo-saxisk filolog och lexikograf; London.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.1.1913 (nr 129)


Bibliografiska uppgifter


Porträttmatr. 1, s. 154.