Ledamoter

Knut Hugo Pipping


f. 5.11.1864   d. 31.7.1944

Professor i nordisk filologi i Helsingfors; runolog, fonetiker.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1912 (nr 128)


Bibliografiska uppgifter

Biografiskt lexikon för Finland, vol. 2. Bengt Loman i LG, s. 730 f.

O. Panelius, [nekr.] i SNF 31–32 (1945).

Festskrift:
Festskrift 1924. 

Porträttmatr. 1, s. 154.