Ledamoter

Henning Frederik Feilberg


f. 6.8.1831   d. 8.10.1921

Kyrkoherde (sognepræst) i flera olika församlingar, senare bosatt i Askov; dialektolog och folklorist, bl. a. utgivare av jylländsk ordbok.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.6.1911 (nr 127)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

B. Gullveig Alver, H. F. F. (1831–1921), Arv 1969–70, (25–26): s. 225–238.

Porträttmatr. 1, s. 154.