Ledamoter

Robert Nisbet Bain


f. 18.11.1854   d. 5.5.1909

Assistent i British Museum, historisk författare i bl. a. skandinaviska ämnen; London.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.1.1910 (nr 124)


Bibliografiska uppgifter

DNB Second Suppl.