Ledamoter

Giuseppe Angelo Colini


f. 6.4.1857   d. 26.12.1918

Arkeolog, professor, direktör för Museo di Villa Giulia i Rom.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 1.6.1909 (nr 123)


Bibliografiska uppgifter

N. Parise i DBI 26 (1982), s. 749–752.

Porträttmatr. 1, s. 154.