Ledamoter

Kristoffer Nyrop


f. 11.1.1858   d. 13.4.1931

Professor i romanska språk och litteraturer vid universitetet i Köpenhamn; folklorist.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.6.1908 (nr 122)


Bibliografiska uppgifter

DBL3. Michael Herslund i LG, s. 677.

Porträttmatr. 1, s. 153.