Ledamoter

Johannes Frederik Christian Uldall

(Frits)


f. 11.2.1839   d. 21.2.1921

Arkitekt, kyrkorestauratör, arkeolog och arkitekturhistoriker som dokumenterade historiska kyrkor; Randers.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 12.3.1907 (nr 120)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

A. Berg Nielsen & J. Vellev, Arkitekt F. U. Arkæolog i Jylland (1985).

Porträttmatr. 1, s. 153.