Ledamoter
Birgitta matrikel

Birgitta Svensson


f. 17.12.1948

professor i etnologi, särskilt europeisk, vid Nordiska museet och Stockholms universitet


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.9.2004 (nr 469)


Ständig sekreterare 1.7.2013-31.12.2018