Ledamoter

William Widgery Thomas


f. 26.8.1839   d. 25.4.1927

Advokat i Portland, Maine; översättare av Viktor Rydberg till eng.; var i flera omgångar som amerikansk diplomat stationerad i Sverige, bl. a. som minister i Stockholm 1883–85, 1889–94 och 1897–1905. Grundade den svenska bosättningen New Sweden i Maine.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.4.1906 (nr 117)


Bibliografiska uppgifter

G. M. Stephenson i DAB 18 (1936), s. 447.

Porträttmatr. 1, s. 153.