Ledamoter

Léon Marie Augustin Henri Ythier Dumuys


f. 21.10.1853   d. 20.2.1911

Arkeolog, conservateur vid Historiska museet och Jeanne d’Arc-museet i Orléans; gav ut reseberättelse från Norden.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 1.11.1904 (nr 116)


Bibliografiska uppgifter

DBF.

Porträttmatr. 1, s. 153.