Ledamoter

Clarence Bloomfield Moore


f. 17.1.1852   d. 24.3.1936

Arkeolog, ledare för åtskilliga utgrävningar i Förenta staternas sydöstra delstater; bosatt i Philadelphia.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.4.1903 (nr 114)


Bibliografiska uppgifter

Hans samlingar ingår i National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution.
Papper (bl. a. utgrävningsanteckningar) i Huntington Free Library and Reading Room, Bronx, New York.

Who was Who in America, vol. 1, 1897–1942 (5th printing, 1962).

Biografi/nekrolog av H. Newell Wardle på webbadress ??  (återgivet med tillstånd av Philadelphia Anthropological Society).

Svåger till Carl Nils Daniel Bildt, svensk hedersledamot 96 och morbror till Eric Carl Gustaf von Rosen, svensk korresponderande ledamot 162.
 

Porträttmatr. 1, s. 152.