Ledamoter

Julius Erdmann Naue


f. 17.7.1833   d. 14.3.1907

Historiemålare, arkeolog, tit. professor; München.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.4.1900 (nr 112)


Bibliografiska uppgifter

Hyac. Holland i BJ 12 (1907, utg. 1909), s. 111–114.

Porträttmatr. 1, s. 152.