Ledamoter

Arthur Julius William Mollerup


f. 19.9.1846   d. 23.4.1917

Historiker, direktör för Rosenborg-samlingen i Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 9.6.1898 (nr 110)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 152.