Ledamoter

Fritz Heinrich Arnheim


f. 29.3.1866   d. 19.6.1922

Historiker, utgivare av drottning Lovisa Ulrikas brev, tit. professor; Berlin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.4.1898 (nr 109)


Bibliografiska uppgifter

DBE 1, s. 177.

M. G. Schybergson, [nekr.] i HTF 7 (1922), s. 144 f.

Porträttmatr. 1, s. 152.