Ledamoter

Salomon Reinach


f. 29.8.1858   d. 4.11.1932

Professor i numismatik vid Collège de France.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.3.1895 (nr 108)


Bibliografiska uppgifter

M. Brinke i BBKL 7 (1994), sp. 1530–1532.

Porträttmatr. 1, s. 151.