Ledamoter

Aleksej Aleksandrovitj Bobrinskij


f. 1852   d. 1927

Greve, hovmästare, president i ryska arkeologiska kommissionen, vice president i konstakademien; S:t Petersburg.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.6.1894 (nr 106)


Bibliografiska uppgifter

Porträttmatr. 1, s. 151.