Ledamoter

Peter Christian Hauberg


f. 29.9.1844   d. 11.11.1928

Numismatiker och arkeolog, administrativ inspektör vid kgl. mynt- och medaljsamlingen i Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 18.4.1893 (nr 103)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 151.