Ledamoter

Albert Voss


f. 24.4.1837   d. 19.7.1906

Direktör för den förhistoriska avdelningen vid Museum für Völkerkunde i Berlin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 22.11.1887 (nr 102)


Bibliografiska uppgifter

BJ 11 (1906, utg. 1908), sp. 69*.