Ledamoter

Hermann Otto Wilhelm Olshausen


f. 7.7.1840   d. 10.1.1922

Kemist anställd i Bayer och andra industriföretag, senare verksam som förhistorisk arkeolog, tit. professor; Berlin.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 24.5.1887 (nr 100)


Bibliografiska uppgifter

NDB.