Ledamoter

Oskar Planer


f. 1854   d. 1931

Köpman och svensk vice konsul i Lützen; samlare av föremål och handlingar rörande Gustav II Adolf och slagen vid Lützen 1632 och 1813; biografiförfattare.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 29.4.1886 (nr 98)


Bibliografiska uppgifter

O. P., Verzeichnis der Gustav Adolph Sammlung mit besonderer Rücksicht auf die Schlacht am 6/16 November (1916).

Porträttmatr. 1, s. 150.