Ledamoter

Vilhelm Christian Boye


f. 28.6.1837   d. 22.9.1896

Arkivarie och förste assistent vid Nationalmuseets historiska avdelning, Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1885 (nr 97)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 150.