Ledamoter

Karl Nikolaj Henry Petersen


f. 20.3.1849   d. 21.9.1896

Arkeolog, direktör för Nationalmuseets historiska avdelning, Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1885 (nr 96)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 150.