Ledamoter

Christian Adolph Frederik Strunk


f. 24.4.1816   d. 7.3.1888

Inspektör för kgl. kopparsticksamlingen, Köpenhamn; justitsråd.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1885 (nr 94)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

N. L. Faaborg, Det Kongelike Biblioteks portraetsamling og justitsråd A. S. (Fund og Forskning, 1974, v. 21, p. 81–106);
S. Wiell, ”Anno 1862. Die Reise des dänischen Archäologen A. S. in Europa” (Offa 56, 1999, s. 387–398).

Porträttmatr. 1, s. 150.