Ledamoter

Otto Tischler


f. 24.7.1843   d. 18.6.1891

Bibliotekarie vid Fysikalisk-ekonomiska sällskapet i Königsberg; arkeolog, fastställde kronologin för Ostpreussens förhistoria.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 20.11.1883 (nr 92)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Fundarchiv des Prussia-Museums, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin.

O. T. (Zeitschrift für Ethnologie 23, 1891, s. 483);
F. Tischler i Altpreußische Biographie, 2 (1942–1967, s. 737).

Porträttmatr. 1, s. 150.