Ledamoter

Wolfgang Helbig


f. 2.2.1839   d. 5.10.1915

Arkeolog, andre sekreterare vid Tyska Arkeologiska institutet i Rom, senare konsthandlare.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 17.5.1881 (nr 91)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

R. Lullies, ed., Archäologenbildnisse: Porträts und Kurzbiographien von Klassichen Archäologen deutscher Sprache (1988, s. 71–72);
M. Moltesen, W. H., brygger Jacobsens agent i Rom 1887–1914 (1987).

Porträttmatr. 1, s. 149.