Ledamoter

Herman Frithiof Antell


f. 28.5.1847   d. 6.4.1893

Fil. mag., med. lic., myntsamlare, donator; Vasa och Paris.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 18.8.1880 (nr 87)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Museiverket, Helsingfors.

Suomen kansallisbiografia. Biografiskt lexikon för Finland, vol 2.

T. Talvio, H. F. A. ja Antellin valtuuskunta (1993);
H. Wieselgren, H. F. A. (SAT II:1889–1897, s. 133).

Porträttmatr. 1, s. 149.