Ledamoter

Johannes Reinhold Aspelin


f. 1.8.1842   d. 29.5.1915

Statsarkeolog, Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1880 (nr 86)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Nationalbiblioteket, Helsingfors.

Suomen kansallisbiografia. Biografiskt lexikon för Finland, vol 2.

[Nekr.] i Kalender, utgifven af Svenska folkskolans vänner 1915.

Porträttmatr. 1, s. 149.