Ledamoter

Franciszek Ksawery Liske


f. 18.10.1838   d. 27.2.1891

Professor i historia vid universitetet i Lwów/Lemberg (nu Lviv, Ukr.), direktör för landsarkivet där.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1880 (nr 85)


Bibliografiska uppgifter

ÖBL. A. Knot i PSB 17 (1972), s. 462–465.

Porträttmatr. 1, s. 149.