Ledamoter
Str%c3%b6mholm, s

Stig Strömholm


f. 16.9.1931

Professor i civilrätt med internationell privaträtt, f.d. rektor för Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 8.6.1976 (nr 338)


Preses 1985–1993