Ledamoter

John Henry Rivett-Carnac


f. 16.9.1838   d. 11.5.1923

Överste, brittisk kolonialtjänsteman i Indien; författare av arbeten i indisk arkeologi.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 20.1.1880 (nr 84)


Bibliografiska uppgifter

J. H. R-C., Many memories of life in India, at home, and abroad (2nd impr., 1910).

Who was Who 2, 1916–1928 (1947).

[Nekr.] i Notes and Queries ser.12:12:266 (1923: May 19) 400;
H. M. Durand, [nekr.] i Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1923) 491.

Porträttmatr. 1, s. 148.