Ledamoter

Józef Ignacy Kraszewski


f. 28.7.1812   d. 19.5.1887

Polsk författare, Dresden.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 20.8.1879 (nr 83)


Bibliografiska uppgifter

W. Danek i PSB 15 (1970), s. 221–229.

Porträttmatr. 1, s. 148.