Ledamoter

Carl Friedrich Wilhelm Russwurm


f. 25.11.1812   d. 5.2.1883

Skolinspektör i Hapsal, arkivarie i estländska riddarhuskansliet, Reval; historiker, genealog och etnolog; skrev om estlandssvenskarna.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1874 (nr 82)


Bibliografiska uppgifter

DBBL s. 658, ADB.

Porträttmatr. 1, s. 148.