Ledamoter

August Emil Alfred Beck


f. 28.1.1812   d. 7.8.1874

Arkivråd, föreståndare för det hertigliga arkivet, biblioteket och myntkabinettet i Gotha; författare främst av arbeten rörande hertigdömet.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1872 (nr 77)


Bibliografiska uppgifter

ADB. M. Wolfes i BBKL 18 (2001), sp. 157 f.

Porträttmatr. 1, s. 148.