Ledamoter

Carl Ferdinand Allen


f. 23.4.1811   d. 27.12.1871

Professor i historia och nordiska antikviteter i Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 16.10.1866 (nr 74)


Bibliografiska uppgifter

DBL. Jens Chr. Manniche i Boia, s. 161 f.

Porträttmatr. 1, s. 147.