Ledamoter

Peter Goth Thorsen


f. 7.8.1811   d. 6.5.1883

Universitetsbibliotekarie i Köpenhamn, tit. professor, etatsråd; runolog, utgivare av runinskrifter och medeltida lagtexter.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 16.10.1866 (nr 73)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

Porträttmatr. 1, s. 147.