Ledamoter

Paul Edouard Bidier Riant


f. 1836   d. 1888

Greve, medeltidshistoriker, bibliofil; Paris.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 12.12.1865 (nr 70)


Bibliografiska uppgifter

NF 23 (1916).

Hans boksamling är splittrad mellan Yale University (den skandinaviska samlingen) och Harvard University (hans övriga historiska bibliotek, däribland medeltida handskrifter). Se: Catalogue de la bibliothèque de feu M. le Comte Riant, rédigé par L. de Germon et L. Polain (1896–1899).

A. B. Benson, The Scandinavian Collection in the Yale University Library (1934);
I. Collijn, P. R. och hans exlibris (Svenska exlibrisföreningens årsbok 1937, s. 5–12;
—, Journal de voyage en Scandinavie d’un bibliophile français (1937).

Porträttmatr. 1, s. 147.