Ledamoter

Henry Christy


f. 26.7.1810   d. 4.5.1865

Hattfabrikör i London (Christy & Co.); etnolog, förhistorisk arkeolog, samlare.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 15.12.1863 (nr 69)


Bibliografiska uppgifter

ODNB.

Porträttmatr. 1, s. 147.