Ledamoter

Don Pedro Sabau y Larroya


f. 1808   d. 3.8.1879

Professor, rättshistoriker; Madrid.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 66)


Bibliografiska uppgifter

Necrología del Sr. D. P. S. (Real academia de la historia, Boletín 1:4, 1877, 312).