Ledamoter

Gustaf Fredrik von Böningh


f. 21.10.1790   d. 26.5.1866

Finsk handelsombudsman i Reval, tit. hovråd; donator av mynt, medaljer, fornsaker och böcker.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 13.10.1857 (nr 65)


Bibliografiska uppgifter

E. Värä, G. F. B. – en bortglömd föregångare inom estnisk-finska relationer (HTF 2009:3, s. 321–333).

Porträttmatr. 1, s. 147.