Ledamoter

Konráð Gíslason


f. 3.7.1808   d. 4.1.1891

Professor i nordiska språk i Köpenhamn, isländsk filolog.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 14.4.1857 (nr 64)


Bibliografiska uppgifter

ÍÆ 3 (1950), s. 369. DBL3.

F. Jónsson, [nekr.] i ANF 7 (1891), s. 293.

Porträttmatr. 1, s. 146.