Ledamoter

Antonio Delgado y Hernandez


f. 9.1.1805   d. 13.11.1879

Arkeolog, historiker, numismatiker; Madrid.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 21.10.1856 (nr 61)


Bibliografiska uppgifter

Necrología del Sr. D. A. D. y H. (Real academia de la historia, Boletín 1:5, 1877, s. 409).