Ledamoter

Pierre Justin Sabatier


f. 12.7.1792   d. 17.12.1869

Numismatiker; St. Petersburg och Paris.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1852 (nr 56)


Bibliografiska uppgifter

Nekr. i The Numismatic Chronicle, London, 1870, s. 12–13.