Ledamoter

Guillaume Joseph Charles Piot


f. 17.10.1812   d. 28.5.1899

Historiker, numismatiker och arkeolog, chef för belgiska nationalarkivet (archiviste général du Royaume).


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.12.1851 (nr 55)


Bibliografiska uppgifter

BNB Suppl. 4.

Porträttmatr. 1, s. 146.