Ledamoter

Victor Cousin


f. 28.11.1792   d. 14.1.1867

Professor vid Sorbonne i Paris, pär av Frankrike, undervisningsminister, filosof; Paris.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 19.9.1844 (nr 45)


Bibliografiska uppgifter

DBF.

Porträttmatr. 1, s. 145.